21/2

čj - 143/3 do čj š - opakujeme číslovky, cvičení online - druhy číslovek, zájmen, slovní druhy

m - ps 29 celá strana

přv - obojživelníci, plazi - zapiš nejdůležitější charakteristiku skupin + obrázek

domácí úkol - m ps 30/sloupeček - 2 sloupce

.......................................................................................................................


20/2

čj - sloh - vypráví podle bodové osnovy, 143/2 ústně

m - mat.řetězce, uč.59/5 do MŠ

HV - Malé kotě

vl - první světová válka - str.63 - výpisek

domácí úkol - čj 143/2 ( 4 věty), M 59/6 (4 příklady)

..................................................................................................................

19/2

čj - sloh - Náš kraj str.142 - pracuj dle zadání za ětextem, 143/1 do čj š - přepiš a barevně vyznač ukryté číslovky

m - písemné násobení trojcif.činitelem - 329x869, 1069x553, 25990x867 - vypočítej do m š

m - g - ps str.45/5,6

domácí úkol - čj - 84/5b - 6 vět

.........................................................................................................................................................................

12/2

čj - skloňóvání čislovek dva, dvě, str. 138/ tabulka do čj š, do čj š si vyber 3 věty a správně doplň

m - ps 27/5, opakujeme písemné násobení - 5 příkladů do mš

..opakujeme i/y vyjmenovaná slova - cviceni online.............................................................................................................................................

13/2

čj - opakujeme slovní druhy

m - uč 58/13 do mš

vl - dsm na vynálezy, str. 61/ vznika Rakouska - Uherska - výisek ze str.61

.........................................................................................................................

14/2

čj - skloňování čislovek tři - str.139 do čj š tabulku s číslovkou tři - procvičujeme na inter.tabuli

m - složitá slovní úloha na převody jednotek času

přv - rostliny semenné a výtrusné - str.60 - výpisek

..............................................................................................................................

15/2

čj - 139 tabulka s číslovkami čtyři a pět - do čj š, cvičení 2 vyber si 3 věty do čj š

m  - písemné násobení trojciferný činitelem - uč - 59/1,2 - 3příklady + vysvětlení

přv - třídění živočichů str.61/ obratlovci  - ryby - výpisek + obrázek

vl - vznik Rakouska - Uherska - str.62/dokončení+výpisek, inter.tabule - do sešitu vypracuj otázky č. 2,3

domácí úkol - 59/2  - 3 příklady

..........................................................................................

16/2

čj - sloh - 140-141 pracuj dle zadání za textem

m - ps - 29/1,2, procvičuj písemné dělení ( 128 487 : 28)

................................................................................................................................