25/5

čj - 191-192 co jsme se naučili - 191/5 ústně vyber základní skladební dvojice, urči slovní druhy a větné vzorce u souvětí

       192/1 celé do čj š

m - zlomky, desetinnáí čísla, 95/22 do mš a pracuj dle zadání

     95/26 do mš - graficky znázorni

     96 - nauč se převádět zlomky na desetinná čísla

.........................................................................................................................................