23/4

čj - 175 vysvětlení shody přísudku s podmětem, 175/1 vyhledej v textu podmět a přísudek, určuj věty jednoduché a souvětí,

v souvětí - větné vzorce - ústně

každý den  - slovní druhy na známku - 1 věta

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

m - procvičuj násobení a dělení dvojif. číslem

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24/4

čj - 177/3a ústně doplnit i/y

m - 77/9,12 do mš, ústně 77/10

vl - 77-79 - do sešitu krátky zápis, přečíst a nauč se základní informace


DOMÁCÍ ÚKOL - ČJ 77/3A (3ŘÁDKY)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------